Psychologische test / Assessment

Bij individuele coachingsvragen zet ik regelmatig psychogische tests in. Het voordeel van het afnemen van een test is dat je op een snelle manier veel informatie krijgt over het onderwerp. Dit kan bijvoorbeeld gaan over herorientatie op werk, het versterken van iemand weerbaarheid of het in kaart brengen van iemands competenties.

Op andere momenten is het inzetten van een uitgebreid Assessment aan te bevelen, bijvoorbeeld bij de Selectie van personeel of voor Loopbaanontwikkeling (potentieelinschatting). Voor het afnemen van een Assessment werk ik samen met ervaren assessment psychologen die volgens de code van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) werken. Deze code voldoet aan alle privacy-rechten die conform de Nederlandse wet en regelgeving van toepassing zijn.

Bij de selectie van personeel wordt de kandidaat voor een concrete vacature beoordeeld. Op basis van het functieprofiel en aangegeven competenties wordt de kandidaat beoordeeld op zijn competenties, persoonlijkheid, inpasbaarheid in het team en daarmee op de geschiktheid voor de functie. Vervolgens volgt een advies over de kans van slagen van de kandidaat in de vacante functie.

Bij loopbaanontwikkeling (potentieelinschatting) worden de doorgroeimogelijkheden van uw medewerker(s) onderzocht. Hierbij wordt aandacht besteedt aan enerzijds hun ambities en capaciteiten en anderzijds aan dat wat uw organisatie vraagt en kan bieden. Wij adviseren over de verdere carrièreontwikkeling van uw medewerker(s) binnen uw organisatie.

De duur van een volledig assessment is in de regel een hele dag. Wanneer een groep kandidaten beoordeeld moeten worden, bijvoorbeeld in een vergadersimulatie of een groepsspel, dan is er een tweede testdag. Wanneer slechts op onderdelen getest moet worden is dat korter.

De inhoud van een assessment wordt afgestemd op de branche, functie en specifieke vragen van de opdrachtgever. Er wordt gebruik gemaakt van genormeerde vragenlijsten, tests en interviews. Uiteraard wordt er een uitgebreide rapportage opgemaakt waarin de uitkomsten van het assessment zijn beschreven. Een assessment resulteert altijd in een win-win situatie. De werkgever, kandidaat en andere betrokken partijen krijgen een advies op basis waarvan iedereen een verstandige beslissingen kan nemen.

De kosten zijn afhankelijk van de in te zetten instrumenten. Een offerte wordt daarom op maat aangeboden.
Wilt u meer weten over het inzetten van een psychologische test en/of assessments? Neemt u dan vrijblijvend contact op.

Teamcoaching

Vertrouwen in elkaar ligt aan de basis van een goede samenwerking.

Het uitspreken van wat ieder belangrijk vindt in de samenwerking geeft vaak onverwachte inzichten. Kennis van elkaars drijfveren en behoeften helpt om vertrouwen in een team op te bouwen of te verstevigen. Met respect voor elkaars verschillen en gebruik makend van elkaars kracht, wordt gewerkt aan het versterken van de samenwerking.

Met bovestaand uitgangspunt benader ik teamcoaching, een rustige, veilige en open manier van begeleiding. Wilt u meer hierover weten? Neem dan contact op.

Denkstijlen in kaart brengen
Inzicht in denkstijlen kan helpen om de dynamiek in teams te begrijpen. Misschien herken je wel de collega die alleen maar "ja, maar" roept. Of de collega die alle details wil weten terwijl de ander genoeg heeft aan de grote lijnen. De een vindt het belangrijk om de samenhang te begrijpen, de ander wil meteen praktisch aan de slag. Of de ene collega wil eerst nog een nachtje over het vraagstuk slapen, terwijl een ander meteen het besluit wil uitvoeren. Hoe ga je met dit soort verschillen om?

Door het inzetten van een MetaProfielAnalyse (MPA) worden denkstijlen bij alle teamleden afzonderlijk in kaart gebracht. Gelijktijdig wordt ook onderzocht wat ieder belangrijk vindt en vanuit welke drijfveren hij of zij het teamwerk benadert. Tijdens een gezamenlijke dag worden de uitkomsten van het team als geheel besproken, verschillen verhelderd en afspraken gemaakt zodat gebruik wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten.

Cosima Kliebenstein is gecertificeerd MPA gebruiker.

Individuele coaching

Coaching bevordert de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers of (startend) leidinggevenden. Het kan medewerkers helpen bij veranderingen in de werk- of persoonlijke sfeer. Daarnaast wordt coaching ook ingezet naast een gevolgde vaardigheidstrainingen om de geleerde gedragsverandering extra te ondersteunen.

Het toepassen van ander gedrag in de praktijk kan best lastig zijn. Daarom ben ik van mening dat flexibele invulling van een coachingstraject nodig is. Zodoende bied ik een combinatie van persoonlijke gesprekken, gesprekken per skype en per telefoon aan. De coachingsgesprekken kunnen ook 's avonds ingepland worden, buiten werktijd.

Verloop van een Coachingstraject
Er vindt altijd een orienterend gesprek plaats waarin het doel en de aanpak wordt besproken. En natuurlijk is het belangrijk voor het proces dat er een klik is. Vertrouwen is belangrijk om inzichten toe te laten en tot gedragsverandering te komen. Indien gewenst wordt er een coachingsplan opgesteld. Een traditioneel coachingstraject zal uit zo'n 5 tot 6 gesprekken van anderhalf uur bestaan. De doorlooptijd en de vorm wordt echter in overleg bepaald.

Tijdens de gesprekken wordt praktisch gewerkt waarbij gebruik gemaakt wordt van bewezen concepten uit de Positieve Psychologie en NLP interventies. Hierbij kunnen rollenspellen en (huiswerk)oefeningen worden ingezet.

In sommige gevallen kan het behulpzaam zijn om een (psychologische) test af te nemen. Vooral bij vragen over de loopbaan, functioneren, belastbaarheid, veerkracht of coping kan een dergelijke test bruikbare informatie geven.

Alle gesprekken met de coachee zijn vertrouwelijk. Alle informatie die tijdens de gesprekken naar voren komt wordt als zodanig behandeld. Indien een rapportage gewenst is, wordt deze slechts aan de opdrachtgever verstrekt na toestemming van coachee.

Kosten en Vergoedingen:
Neem voor meer informatie over de kosten van een coachingstraject contact op. Via een aanvullende verzekering kunnen individuele medewerkers in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten vanuit de zorgverzekeraar.

Verzuim en Re-integratie

Is één van uw medewerkers frequent of langdurig uitgevallen door lichamelijke en/of psychische klachten? In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter begeleid ik organisaties en hun medewerkers bij verzuimvraagstukken en re-integratie (2e spoor).

Advisering bij (langdurig) verzuim en re-integratie:
Als adviseur kan ik u ondersteunen in de uitvoering van de wet- en regelgeving en het succesvol doorlopen van de stappen bij de verzuimbegeleiding van een medewerker. Het advies van de arbo arts, arbeidsdeskundige of andere behandelaars wordt hierin meegenomen. Indien gewenst, kan ik adviseren bij een juiste keuze van de arbeidsdeskundige ondersteuning. Een arbeidsdeskundige vertaalt het advies van de bedrijfsarts naar de belastbaarheid in een bepaalde functie. Hiermee stelt een arbeidsdeskundige uiteindelijk vast of een werknemer zijn eigen werk nog kan verrichten, eventueel met aanpassingen in de functie of met hulpmiddelen. Hiervoor werk ik samen met verschillende arbeidsdeskundigen.

Uitvoering re-integratie 2e spoor:
Wanneer tijdens het 1e ziektejaar blijkt dat er binnen de eigen onderneming geen re-integratie of herplaatsing mogelijk is, dan is de werkgever volgens de Wet Verbetering Poortwachter verplicht op zoek te gaan naar werk dat een werknemer kan doen bij een andere werkgever.

Na een intakegesprek met de medewerker, wordt er een plan van aanpak opgesteld. In dit plan staat de situatie beschreven, de belastbaarheid van de medewerker, de richting waarin naar ander werk gezocht gaat worden en welke ondersteuning hiervoor wordt ingezet. Hierbij valt te denken aan:

1. Zelfanalyse en beroepenoriëntatie:

 • Het afnemen van een Beroepentest
 • Benoemen van de werkwaarden

 • In kaart brengen Wie ben ik, Wat wil ik, Wat kan ik?

2. Oriëntatie op de arbeidsmarkt:

 • Analyse van aanbod banen, passend bij de belastbaarheid en de zelfanalyse
 • Opstellen lijst van bedrijven die gevonden beroepen aanbieden
 • Intervieuws houden over de inhoud van (nog) onbekend werk
 • In kaart brengen van het eigen netwerk

3. Begeleiding bij (het voorbereiden op) solliciteren en bemiddeling:

 • Tips bij het opstellen van het cv en motivatiebrief
 • Opstellen of aanvullen van een LinkedIn profiel
 • Begeleiding bij online solliciteren
 • Oefenen sollicitatiegesprekken en presentatietechniek
 • Opstellen van een persoonlijke pitch
 • Actief contact opnemen met mensen in het eigen netwerk
 • Inzet sociale media zoals LinkedIn, Facebook en Twitter.
 • Bemiddeling naar minimaal 2 potentiele werkgevers

4. Rapportages en Advies:

 • Aan het begin van het traject wordt een Plan van Aanpak opgesteld
 • Na acht weken volgt er telkens een tussentijdse rapportage
 • Aan het einde van het traject wordt een uitgebreide Eindrapportage opgemaakt
 • Tussentijds houdt Cosima Advies nauw contact met de werkgever en adviseert gevraagd en ongevraagd.

In alle gevallen gaat het om maatwerk. Neem daarom voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op.

 

 • In alle gevallen gaat het om maatwerk. Neem daarom voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op.
 • 1
 • 2
Alle rechten Cosima advies. Webdesign Trigona webdesign