Verzuim en Re-integratie

Is één van uw medewerkers frequent of langdurig uitgevallen door lichamelijke en/of psychische klachten? In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter begeleid ik organisaties en hun medewerkers bij verzuimvraagstukken en re-integratie (2e spoor).

Advisering bij (langdurig) verzuim en re-integratie:
Als adviseur kan ik u ondersteunen in de uitvoering van de wet- en regelgeving en het succesvol doorlopen van de stappen bij de verzuimbegeleiding van een medewerker. Het advies van de arbo arts, arbeidsdeskundige of andere behandelaars wordt hierin meegenomen. Indien gewenst, kan ik adviseren bij een juiste keuze van de arbeidsdeskundige ondersteuning. Een arbeidsdeskundige vertaalt het advies van de bedrijfsarts naar de belastbaarheid in een bepaalde functie. Hiermee stelt een arbeidsdeskundige uiteindelijk vast of een werknemer zijn eigen werk nog kan verrichten, eventueel met aanpassingen in de functie of met hulpmiddelen. Hiervoor werk ik samen met verschillende arbeidsdeskundigen.

Uitvoering re-integratie 2e spoor:
Wanneer tijdens het 1e ziektejaar blijkt dat er binnen de eigen onderneming geen re-integratie of herplaatsing mogelijk is, dan is de werkgever volgens de Wet Verbetering Poortwachter verplicht op zoek te gaan naar werk dat een werknemer kan doen bij een andere werkgever.

Na een intakegesprek met de medewerker, wordt er een plan van aanpak opgesteld. In dit plan staat de situatie beschreven, de belastbaarheid van de medewerker, de richting waarin naar ander werk gezocht gaat worden en welke ondersteuning hiervoor wordt ingezet. Hierbij valt te denken aan:

1. Zelfanalyse en beroepenoriëntatie:

 • Het afnemen van een Beroepentest
 • Benoemen van de werkwaarden

 • In kaart brengen Wie ben ik, Wat wil ik, Wat kan ik?

2. Oriëntatie op de arbeidsmarkt:

 • Analyse van aanbod banen, passend bij de belastbaarheid en de zelfanalyse
 • Opstellen lijst van bedrijven die gevonden beroepen aanbieden
 • Intervieuws houden over de inhoud van (nog) onbekend werk
 • In kaart brengen van het eigen netwerk

3. Begeleiding bij (het voorbereiden op) solliciteren en bemiddeling:

 • Tips bij het opstellen van het cv en motivatiebrief
 • Opstellen of aanvullen van een LinkedIn profiel
 • Begeleiding bij online solliciteren
 • Oefenen sollicitatiegesprekken en presentatietechniek
 • Opstellen van een persoonlijke pitch
 • Actief contact opnemen met mensen in het eigen netwerk
 • Inzet sociale media zoals LinkedIn, Facebook en Twitter.
 • Bemiddeling naar minimaal 2 potentiele werkgevers

4. Rapportages en Advies:

 • Aan het begin van het traject wordt een Plan van Aanpak opgesteld
 • Na acht weken volgt er telkens een tussentijdse rapportage
 • Aan het einde van het traject wordt een uitgebreide Eindrapportage opgemaakt
 • Tussentijds houdt Cosima Advies nauw contact met de werkgever en adviseert gevraagd en ongevraagd.

In alle gevallen gaat het om maatwerk. Neem daarom voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op.

 

 • In alle gevallen gaat het om maatwerk. Neem daarom voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op.
Alle rechten Cosima advies. Webdesign Trigona webdesign