Individuele coaching

Coaching bevordert de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers of (startend) leidinggevenden. Het kan medewerkers helpen bij veranderingen in de werk- of persoonlijke sfeer. Daarnaast wordt coaching ook ingezet naast een gevolgde vaardigheidstrainingen om de geleerde gedragsverandering extra te ondersteunen.

Het toepassen van ander gedrag in de praktijk kan best lastig zijn. Daarom ben ik van mening dat flexibele invulling van een coachingstraject nodig is. Zodoende bied ik een combinatie van persoonlijke gesprekken, gesprekken per skype en per telefoon aan. De coachingsgesprekken kunnen ook 's avonds ingepland worden, buiten werktijd.

Verloop van een Coachingstraject
Er vindt altijd een orienterend gesprek plaats waarin het doel en de aanpak wordt besproken. En natuurlijk is het belangrijk voor het proces dat er een klik is. Vertrouwen is belangrijk om inzichten toe te laten en tot gedragsverandering te komen. Indien gewenst wordt er een coachingsplan opgesteld. Een traditioneel coachingstraject zal uit zo'n 5 tot 6 gesprekken van anderhalf uur bestaan. De doorlooptijd en de vorm wordt echter in overleg bepaald.

Tijdens de gesprekken wordt praktisch gewerkt waarbij gebruik gemaakt wordt van bewezen concepten uit de Positieve Psychologie en NLP interventies. Hierbij kunnen rollenspellen en (huiswerk)oefeningen worden ingezet.

In sommige gevallen kan het behulpzaam zijn om een (psychologische) test af te nemen. Vooral bij vragen over de loopbaan, functioneren, belastbaarheid, veerkracht of coping kan een dergelijke test bruikbare informatie geven.

Alle gesprekken met de coachee zijn vertrouwelijk. Alle informatie die tijdens de gesprekken naar voren komt wordt als zodanig behandeld. Indien een rapportage gewenst is, wordt deze slechts aan de opdrachtgever verstrekt na toestemming van coachee.

Kosten en Vergoedingen:
Neem voor meer informatie over de kosten van een coachingstraject contact op. Via een aanvullende verzekering kunnen individuele medewerkers in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten vanuit de zorgverzekeraar.

Alle rechten Cosima advies. Webdesign Trigona webdesign