Teamcoaching

Vertrouwen in elkaar ligt aan de basis van een goede samenwerking.

Het uitspreken van wat ieder belangrijk vindt in de samenwerking geeft vaak onverwachte inzichten. Kennis van elkaars drijfveren en behoeften helpt om vertrouwen in een team op te bouwen of te verstevigen. Met respect voor elkaars verschillen en gebruik makend van elkaars kracht, wordt gewerkt aan het versterken van de samenwerking.

Met bovestaand uitgangspunt benader ik teamcoaching, een rustige, veilige en open manier van begeleiding. Wilt u meer hierover weten? Neem dan contact op.

Denkstijlen in kaart brengen
Inzicht in denkstijlen kan helpen om de dynamiek in teams te begrijpen. Misschien herken je wel de collega die alleen maar "ja, maar" roept. Of de collega die alle details wil weten terwijl de ander genoeg heeft aan de grote lijnen. De een vindt het belangrijk om de samenhang te begrijpen, de ander wil meteen praktisch aan de slag. Of de ene collega wil eerst nog een nachtje over het vraagstuk slapen, terwijl een ander meteen het besluit wil uitvoeren. Hoe ga je met dit soort verschillen om?

Door het inzetten van een MetaProfielAnalyse (MPA) worden denkstijlen bij alle teamleden afzonderlijk in kaart gebracht. Gelijktijdig wordt ook onderzocht wat ieder belangrijk vindt en vanuit welke drijfveren hij of zij het teamwerk benadert. Tijdens een gezamenlijke dag worden de uitkomsten van het team als geheel besproken, verschillen verhelderd en afspraken gemaakt zodat gebruik wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten.

Cosima Kliebenstein is gecertificeerd MPA gebruiker.

Alle rechten Cosima advies. Webdesign Trigona webdesign